ถูกเลิกจ้าง สิทธิประโยชน์และค่าชดเชยอะไรที่ควรได้บ้าง

การถูกเลิกจ้างเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากพบเจอ แต่หากเกิดขึ้น เราควรรู้ถึงสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยที่ควรได้รับ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม SOCAILSIAM นำมาแนะนำให้คุณ

สิทธิประโยชน์และค่าชดเชยที่ควรได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง

การถูกเลิกจ้างเป็นสถานการณ์ที่ไม่มีใครอยากพบเจอ แต่หากเกิดขึ้น เราควรรู้ถึงสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยที่ควรได้รับ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม SOCAILSIAM นำมาแนะนำให้คุณ

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับเมื่อถูกเลิกจ้าง

 1. ค่าชดเชยการเลิกจ้าง ค่าชดเชยการเลิกจ้างเป็นสิทธิ์ที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับพนักงานที่ถูกเลิกจ้างตามกฎหมาย โดยจำนวนเงินจะขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน
 2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานที่ถูกเลิกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม ซึ่งจะคำนวณตามจำนวนปีที่ทำงานและรายได้เฉลี่ยของพนักงาน
 3. เงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปี หากพนักงานมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้ นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยสำหรับวันหยุดนั้นๆ
 4. ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า นายจ้างต้องแจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเลิกจ้าง หรือไม่ก็ต้องจ่ายเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายกำหนด
สิทธิประโยชน์

การคำนวณค่าชดเชยการเลิกจ้าง

การคำนวณค่าชดเชยการเลิกจ้างจะขึ้นอยู่กับอายุงานของพนักงาน ตามกฎหมายไทย มีการกำหนดอัตราการชดเชยไว้ดังนี้
 • อายุงานไม่ถึง 120 วัน : ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชย
 • อายุงานตั้งแต่ 120 วันแต่ไม่ถึง 1 ปี : ได้รับค่าชดเชย 30 วัน
 • อายุงานตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี : ได้รับค่าชดเชย 90 วัน
 • อายุงานตั้งแต่ 3 ปีแต่ไม่ถึง 6 ปี : ได้รับค่าชดเชย 180 วัน
 • อายุงานตั้งแต่ 6 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปี : ได้รับค่าชดเชย 240 วัน
 • อายุงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป : ได้รับค่าชดเชย 300 วัน
ถูกเลิกจ้าง

กระบวนการขอรับสิทธิ์

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เมื่อได้รับการแจ้งเลิกจ้าง พนักงานควรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ควรได้รับ รวมถึงค่าชดเชยต่างๆ

ยื่นคำร้องต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย พนักงานสามารถยื่นคำร้องต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อขอความช่วยเหลือ

ยื่นคำร้องต่อกองทุนประกันสังคม

เพื่อขอรับเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม พนักงานต้องยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่จำเป็น เช่น หนังสือรับรองการถูกเลิกจ้าง

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

นอกจากค่าชดเชยและเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม พนักงานที่ถูกเลิกจ้างยังมีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น
 • การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานใหม่
 • การรับบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สิทธิ์ในการขอรับเงินสงเคราะห์การเลี้ยงดูบุตรหากเป็นผู้ปกครอง
ค่าชดเชย

การเตรียมตัวเพื่อหางานใหม่

การเตรียมตัวเพื่อหางานใหม่หลังจากถูกเลิกจ้างเป็นขั้นตอนสำคัญที่ควรให้ความสำคัญ พนักงานควรทำการเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น
 • ประวัติการทำงาน (Resume)
 • จดหมายแนะนำตัว (Cover Letter)
 • หลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรมต่างๆ

นอกจากนี้ ควรทำการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่สนใจ และเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งานอย่างเต็มที่

การถูกเลิกจ้างเป็นสถานการณ์ที่ท้าทาย แต่หากเรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และค่าชดเชยที่ควรได้รับ เราจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

แชร์
แสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง

SOCIALSIAM นำเสนอ ในยุคที่สังคมออนไลน์เต็มไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จึงเกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า "Deinfluencer" ซึ่งเน้นการต่อต้านการโปรโมทแบรนด์ดังผ่านอินฟลูเอนเซอร์
กลยุทธ์ทำการตลาด

เทรนด์ใหม่ Deinfluencer ต่อต้านการมีอยู่ของแบรนด์ดัง

SOCIALSIAM นำเสนอ ในยุคที่สังคมออนไลน์เต็มไปด้วยอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จึงเกิดเทรนด์ใหม่ขึ้นมาเรียกว่า “Deinfluencer” ซึ่งเน้นการต่อต้านการโปรโมทแบรนด์ดังผ่านอินฟลูเอนเซอร์ Deinfluencer คืออะไร?

CTR หรือ Click Through Rate เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์ โดย CTR จะบอกถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาหลังจากที่เห็น ซึ่งคำนวณได้จากสูตร (จำนวนคลิก / จำนวนครั้งที่เห็น) * 100 การมี CTR ที่สูงหมายความว่าโฆษณาของคุณมีความน่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้น
กลยุทธ์ทำการตลาด

CTR คืออะไร และมีความสำคัญต่อการยิงโฆษณาอย่างไร

CTR หรือ Click Through Rate เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดประสิทธิภาพของโฆษณาออนไลน์ โดย CTR จะบอกถึงจำนวนครั้งที่ผู้ใช้คลิกที่โฆษณาหลังจากที่เห็น ซึ่งคำนวณได้จากสูตร

การตลาดในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก การมีแผนการตลาดที่ดีสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแผนการตลาดคืออะไรและมีเทคนิคการวางแผนการตลาดอย่างไรบ้าง
กลยุทธ์ทำการตลาด

แผนการตลาดคืออะไร? เทคนิคการวางแผนการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

การตลาดในยุคปัจจุบันมีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่หรือเล็ก การมีแผนการตลาดที่ดีสามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างมั่นคง ในบทความนี้ SOCIALSIAM จะมาทำความรู้จักกับแผนการตลาดคืออะไรและมีเทคนิคการวางแผนการตลาดอย่างไรบ้าง แผนการตลาดคืออะไร? แผนการตลาด (Marketing Plan)

การตลาดออนไลน์ในปี 2024 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก้าวหน้า คุณต้องติดตามกลยุทธ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บทความนี้ SOCIALSIAM จะนำเสนอเทรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดในปี 2024
กลยุทธ์ทำการตลาด

การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) อัพเดตกลยุทธ์น่าสนใจปี 2024

การตลาดออนไลน์ในปี 2024 มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตและก้าวหน้า คุณต้องติดตามกลยุทธ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ บทความนี้ SOCIALSIAM จะนำเสนอเทรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดในปี 2024 เทรนด์และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์

Canva คือโปรแกรมออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพในการสร้างงานกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย, โปสเตอร์, การ์ด, อินโฟกราฟิก, หรือแม้กระทั่งงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง โปรแกรมนี้สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วน SOCIALSIAM นำมาบอกดังนี้
กลยุทธ์ทำการตลาด

Canva คือโปรแกรมอะไร พร้อมเคล็ดลับการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ

Canva คืออะไร? Canva คือโปรแกรมออกแบบกราฟิกออนไลน์ที่ใช้งานง่ายและมีฟีเจอร์หลากหลาย เหมาะสำหรับทั้งมือใหม่และมืออาชีพในการสร้างงานกราฟิก ไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดีย, โปสเตอร์, การ์ด, อินโฟกราฟิก, หรือแม้กระทั่งงานพิมพ์ที่ต้องการความละเอียดสูง

ในยุคที่การตลาดออนไลน์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า Remarketing และ Retargeting อยู่บ่อยครั้ง แต่บางครั้งอาจสับสนว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและแยกแยะให้ชัดเจนว่าทั้ง Remarketing และ Retargeting คืออะไร และมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันอย่างไร
กลยุทธ์ทำการตลาด

Remarketing คืออะไร แตกต่างจาก Retargeting อย่างไร มีคำตอบ!

Remarketing การตลาดใหม่เพื่อการกลับมาเยี่ยมชมของลูกค้า ในยุคที่การตลาดออนไลน์ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า Remarketing และ Retargeting อยู่บ่อยครั้ง แต่บางครั้งอาจสับสนว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและแยกแยะให้ชัดเจนว่าทั้ง

หัวข้อเรื่อง
Scroll to Top